Ttv24h.vn

Những câu chuyện nóng hổi, ​​những tiêu đề tin tức mới nhất về thời sự, kinh doanh và giải trí từ Việt Nam.

Việt Nam: Quy tắc sửa đổi các quy tắc mới về quảng cáo trực tuyến đã được ban hành

Trong Bức thư

Ngày 20/7/2021, Chính phủ Lệnh số 70/2021 / NĐ-CP (“Đơn hàng số 70Lệnh chỉnh sửa số 181/2013 / NT-CB Điều khoản Thi hành Đạo luật Quảng cáo (“Đơn hàng số 181“). Phù hợp với các dự thảo trước đó, Lệnh số 70 tập trung vào quy định về hoạt động quảng cáo xuyên biên giới và theo đó sửa đổi ba điều chính, Điều 13, 14 và 15. Lệnh sửa đổi số 181 sẽ có hiệu lực từ ngày 15 Tháng 9 năm 2021.


 • Yêu cầu có một công ty địa phương theo Đơn đặt hàng số 181 đã bị loại bỏ.
 • Sự cần thiết phải tự kiểm toán để áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo nước ngoài hoạt động từ biểnNhà cung cấp quảng cáo nước ngoài”Hoặc FRAP) được đề xuất theo các dự thảo trước đó.
 • Yêu cầu về báo cáo áp dụng cho các FRAP được đề xuất trong các dự thảo trước đây đã bị loại bỏ.

Các định nghĩa quan trọng được đưa ra theo Mục 13.1 và 13.2 của Lệnh số 181 đã được sửa đổi bởi Lệnh số 70 (“Lệnh sửa đổi số 181“) Như sau:

Hoạt động quảng cáo xuyên biên giới Hiện nay nó được định nghĩa là hành vi mà các công ty và / hoặc cá nhân nước ngoài sử dụng các trang web để chạy dịch vụ quảng cáo từ các hệ thống thiết bị đặt bên ngoài Việt Nam cho người dùng tại Việt Nam và tạo ra doanh thu từ Việt Nam.1

Các trang web chạy dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới Được định nghĩa là hệ thống thông tin sử dụng một hoặc nhiều trang web dưới dạng mã, số, chữ cái, hình ảnh, âm thanh và các định dạng khác nhằm cung cấp dịch vụ lưu trữ cho người sử dụng mạng; வழங்குதல்; Đang sử dụng; தேடி; Trao đổi; Và chia sẻ thông tin, hình ảnh và âm thanh; Tạo diễn đàn; Và trò chuyện trực tuyến để cung cấp dịch vụ quảng cáo.2

So với các bản nháp trước đó và phiên bản sửa đổi trước của Lệnh số 181, chúng tôi ghi nhận những thay đổi quan trọng như sau:

 • Loại bỏ nhu cầu trong công ty địa phương
READ  Dự án Phục hồi đầm lầy miền Trung Việt Nam đã giành được Giải thưởng Rủi ro năm 2021

Các công ty và cá nhân Việt Nam không bắt buộc phải quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của mình trên các trang web nước ngoài thông qua Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo Việt Nam (VASP). Điều này có nghĩa là FRAP có thể cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tiếp cho các khách hàng tại Việt Nam mà không cần sự tham gia của bất kỳ VASP nào.

FRAP không chịu trách nhiệm theo dõi và lọc trước nội dung vi phạm.

Nghĩa vụ của FRAPs phải nộp báo cáo hàng năm hoặc báo cáo tạm thời cho Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC) theo các dự thảo trước đây đã được bãi bỏ. Nếu VASP làm việc với FRAP, họ có nghĩa vụ này.

Theo nguyên tắc chung, FRAPs, Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo ven biển, nhà xuất bản và nhà quảng cáo ven biển và hàng hải được yêu cầu tuân thủ các quy định của Việt Nam về quảng cáo, an ninh mạng và các quy định khác của Pháp lệnh số 181. Điều khoản quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trực tuyến. Ngoài ra, các đối tượng này không được hợp tác đăng quảng cáo với các trang thông tin điện tử, các hành vi vi phạm pháp luật đã được cơ quan quản lý có thẩm quyền thông báo công khai thông qua cổng thông tin chính thức của Bộ TT&TT.

Đáng chú ý, FRAP theo Lệnh sửa đổi số 181 phải có các nghĩa vụ sau:

1. Tuân thủ Mục 13 của Đạo luật quảng cáo3

FRAP có các quyền sau theo Mục 13.1 của Đạo luật quảng cáo:

 • Đưa ra quyết định về các hình thức và phương pháp kinh doanh quảng cáo
 • Cung cấp thông tin chính xác và thực tế từ nhà quảng cáo về các tài liệu liên quan đến các công ty, cá nhân, sản phẩm, sản phẩm, dịch vụ và điều kiện quảng cáo được quảng cáo
 • Tham gia phát triển quy hoạch quảng cáo địa phương và nhận thông tin về quy hoạch quảng cáo ngoài trời đã được phê duyệt từ các cơ quan địa phương chịu trách nhiệm về quảng cáo
 • Yêu cầu xếp hạng quảng cáo

Các nghĩa vụ của FRAP theo Mục 13.2 của Đạo luật quảng cáo như sau:

 • Hoạt động kinh doanh theo các loại thuế quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo
 • Kiểm tra các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo của các công ty, cá nhân, sản phẩm, sản phẩm và dịch vụ được quảng cáo và thực hiện các thủ tục liên quan theo Thỏa thuận quảng cáo
 • Chịu trách nhiệm về những quảng cáo mà họ thực hiện
 • Phát hành các tài liệu liên quan đến quảng cáo theo yêu cầu của nhà quảng cáo hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền
READ  Sky Mavis.5 của Việt Nam giảm 7,5 triệu cho trò chơi sử dụng mã thông báo

2. Thông báo cho Bộ TT&TT4

Mười lăm ngày trước khi triển khai dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam, FRAP được yêu cầu cung cấp thông tin liên hệ cho Bộ TT&TT với các chi tiết sau:

 • Tên đăng ký, tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính, nơi đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo
 • Vị trí thực của hệ thống máy chủ chính cung cấp dịch vụ và hệ thống máy chủ chính đặt tại Việt Nam (nếu có)
 • Đầu mối liên hệ: Tên tổ chức, cá nhân đại diện tại Việt Nam (nếu có), địa chỉ email và số điện thoại của đầu mối liên hệ đó

Thông báo này có thể được gửi trực tiếp đến Ủy ban Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ TT&TT. Tuy nhiên, Mẫu Thông báo Số 70 không được bao gồm.

3. Quảng cáo vị trí việc làm5

FRAP không được đặt các tài liệu quảng cáo / quảng cáo có chứa nội dung bất hợp pháp, tức là nội dung vi phạm Mục 8.1 của Đạo luật An ninh Mạng và Mục 28 của Đạo luật Sở hữu Trí tuệ.

4. Tuân thủ các yêu cầu của Bộ TT&TT và các cơ quan quản lý có thẩm quyền6

FRAP phải tuân thủ các yêu cầu sau của MIC và các cơ quan quản lý có thẩm quyền khác:

 • Yêu cầu xóa (TDR) ở dạng văn bản hoặc điện tử

Đặc biệt, FRAPs phải ngăn chặn và gỡ bỏ quảng cáo vi phạm trong vòng 24 giờ khi có yêu cầu. Nếu sau thời hạn này mà quảng cáo vi phạm không được gỡ bỏ, Bộ TT&TT sẽ thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn quảng cáo vi phạm đó.

READ  Tắc nghẽn nhập khẩu đóng cửa biên giới Việt - Trung

Trong trường hợp quảng cáo vi phạm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, các cơ quan có thẩm quyền liên quan có thể có biện pháp ngăn chặn ngay việc quảng cáo đó. Hành động ngay lập tức như vậy sẽ chỉ được miễn khi FRAP tuân thủ TDR của MIC đối với quảng cáo có vấn đề.

 • Yêu cầu thông tin (RFI)

FRAP có nghĩa vụ cung cấp thông tin về bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào tham gia vào các hoạt động quảng cáo xuyên biên giới khi nhận được RFI từ cơ quan có thẩm quyền, tuyên bố rằng tổ chức hoặc cá nhân đó có thể có dấu hiệu vi phạm. Không có thời hạn cụ thể / cố định nào được thiết lập để hoàn thành một yêu cầu như vậy.

5. Nhiệm vụ của Nhà xuất bản và Nhà quảng cáo

Khi ký hợp đồng với FRAP, nhà quảng cáo và nhà quảng cáo có các quyền và nghĩa vụ sau:7

 • Yêu cầu các nhà cung cấp như vậy không được đặt quảng cáo của họ vi phạm Nội dung được đề cập trong Mục 8.1 của Đạo luật An ninh mạng và Mục 28 của Đạo luật SHTT.
 • Tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật từ các nhà cung cấp dịch vụ như vậy để kiểm soát và loại bỏ quảng cáo bất hợp pháp.

* * * * * *

Chúng tôi hy vọng ở trên là thông tin. Để biết thêm thông tin và thảo luận về ý nghĩa của sự phát triển này đối với bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.


1. Điều 13.1 của Lệnh sửa đổi số 181.

2. Điều 13.2 của Lệnh sửa đổi số 181.

3. Điều 13.4 của Lệnh sửa đổi số 181.

4. Điều 13.4 (a) của Lệnh sửa đổi số 181

5. Mục 13.4 (b) của Lệnh sửa đổi số 181.

6. Điều 13.4 (c) của Lệnh sửa đổi số 181.

7. Điều 13.5 của Lệnh sửa đổi số 181.