Ttv24h.vn

Những câu chuyện nóng hổi, ​​những tiêu đề tin tức mới nhất về thời sự, kinh doanh và giải trí từ Việt Nam.

Việt Nam: Đề xuất sửa đổi Đạo luật Viễn thông

Trong Bức thư

Vào ngày 6 tháng 10 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC) đưa ra đề xuất sửa đổi Đạo luật Viễn thông (“Pháp luật“), Bao gồm đề cương cho các đề xuất sửa đổi. Đề cương của luật mới vẫn ở dạng đề xuất khung.


 • Mở rộng phạm vi ứng dụng để bao gồm cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (IaaS)
 • Điều chỉnh các quy tắc thị trường để tạo điều kiện tiếp cận các nhà khai thác mạng ảo di động (MVNO)
 • Mã hóa các quy định quốc tế để tạo điều kiện cho sự phát triển của Internet vệ tinh
 • Tạo khuôn khổ để đẩy nhanh sự phát triển của các dịch vụ nội dung trong hệ sinh thái viễn thông
 • Sửa đổi Điều khoản Giấy phép Viễn thông theo Thông lệ Quốc tế
 • Cải thiện khuôn khổ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện có, đặc biệt là việc bảo vệ dữ liệu và thông tin của người tiêu dùng được thực hiện trong hệ sinh thái viễn thông

I. Mở rộng phạm vi áp dụng

Luật sẽ mở rộng chức năng của các trung tâm dữ liệu, xác định kết nối kỹ thuật số và quy định các dịch vụ IaaS. Các quy tắc liên quan đến việc thành lập trung tâm dữ liệu và cung cấp dịch vụ cho IaaS và các trung tâm dữ liệu sẽ được đưa vào Đạo luật như sau:

 • Lưu giữ dữ liệu, chia sẻ dữ liệu và dữ liệu được sử dụng bởi nhiều trung tâm dữ liệu (bắt buộc trong một số trường hợp)
 • Điều kiện chất lượng dịch vụ (QoS) (bắt buộc để thiết lập trung tâm dữ liệu và cung cấp IaaS)
 • Trách nhiệm của các Công ty Viễn thông (“Công ty viễn thông“) Và các công ty cung cấp dịch vụ IoaS trong việc đảm bảo QoS, lưu giữ dữ liệu và truyền dữ liệu qua các mạng viễn thông
READ  gia súc địa phương đi bộ 53 dặm để nâng cao nhận thức cho Veterans Memorial Việt trong Icon

II. Điều chỉnh các quy tắc thị trường để tạo điều kiện cho MVNO gia nhập

Theo ước tính của Bộ TT&TT, việc MVNO gia nhập thị trường Việt Nam trong điều kiện hiện tại sẽ gây ra một số khó khăn nữa. Đặc biệt, các MVNO nhìn chung đang ở thế thách thức với các nhà khai thác mạng di động (MNO) về giá dịch vụ do chênh lệch giá bán buôn. Điều này khiến các MVNO khó tiếp cận người dùng cuối hoặc người đăng ký mục tiêu của họ hơn. Hơn nữa, luật viễn thông hiện hành không tuân thủ luật cạnh tranh hiện hành liên quan đến xác định thị trường và thực tiễn quản lý cạnh tranh trên thị trường, dẫn đến khó ước tính vị trí thống lĩnh / sức mạnh thị trường đáng kể (SMP).

Theo đó, Bộ TT&TT đề xuất sửa đổi nội quy chợ đầu mối như sau:

 • Một công ty không cung cấp dịch vụ viễn thông số lượng lớn cho các công ty khác với giá cao hơn giá bán lẻ cho cùng một dịch vụ mà công ty cung cấp cho các thuê bao của mình. Giá dịch vụ giao hàng số lượng lớn cũng nên được công bố.
 • Các công ty có SMP trong việc cung cấp các dịch vụ bán lẻ thiết yếu có nghĩa vụ cung cấp số lượng lớn các dịch vụ đó cho bất kỳ công ty nào theo yêu cầu.

Việc xác định thị phần và SMP của các thị trường viễn thông liên quan là con số ủy quyền hướng dẫn việc thực hiện Đạo luật Viễn thông. Sửa đổi và bổ sung một số điều khoản của 25/2011 / NĐ-CP đã được đề xuất trong Dự thảo Lệnh.

III. Mã hóa các quy định quốc tế để tạo điều kiện cho sự phát triển của Internet vệ tinh

READ  Lịch sử Chiến tranh Việt Nam được lưu giữ tại Triển lãm Patriots Point

Bộ TT&TT nhận thấy sự cần thiết phải có một khung pháp lý quốc gia tích hợp để quản lý và cải thiện các dịch vụ viễn thông vệ tinh, đặc biệt là trong thời đại Internet vệ tinh phát triển nhanh chóng như hiện nay, đặc biệt là đối với sự phát triển của các dịch vụ vệ tinh Quỹ đạo Trái đất thấp (LEO). Theo đó, luật hiện hành cần được sửa đổi, bổ sung những nội dung sau:

 • Mã hóa cam kết quốc tế đối với luật pháp quốc gia về kiểm soát tiếp cận thị trường và các điều kiện trong WTO và CPTPP
 • Hoàn thành các điều khoản cung cấp dịch vụ vệ tinh cho cá nhân (ngoại trừ khách hàng doanh nghiệp) trong khu vực biển, chẳng hạn như người dùng thông tin liên lạc hàng hải
 • Nguyên tắc công ty con, Điều khoản quản lý thông tin qua vệ tinh, cung cấp dịch vụ ở nước ngoài cho người dùng Việt Nam sử dụng vệ tinh LEO
 • Thiết lập thẩm quyền của cơ quan quản lý để yêu cầu thông tin người dùng và xử lý thông tin vi phạm

IV. Tạo khuôn khổ để đẩy nhanh sự phát triển của các dịch vụ nội dung trong hệ sinh thái viễn thông

Đề xuất đề xuất rằng các công ty viễn thông nên thực hiện các quyền và trách nhiệm bổ sung trong việc cung cấp tài nguyên mạng cho các CP, trước sự cạnh tranh không lành mạnh của các nhà cung cấp dịch vụ nội dung (CP) cạnh tranh với các công ty viễn thông trong lĩnh vực viễn thông. Tất cả các CP cần được đối xử bình đẳng và tạo cơ hội bình đẳng để tiếp cận khách hàng mục tiêu và sử dụng tài nguyên mạng do các công ty viễn thông cung cấp.

V. Quy tắc cấp phép viễn thông mới

READ  Cảnh sát Ohio tìm thấy kim khâu bên trong kẹo Halloween

Đề xuất phân loại cấu trúc giấy phép viễn thông thành ba loại: (i) giấy phép cá nhân; (ii) Giấy phép Hạng / Chứng nhận Chung; Và (iii) mục nhập mở. Cách tiếp cận này đã được Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) khuyến nghị và được nhiều quốc gia áp dụng.

Đối với các điều khoản cấp phép viễn thông, Bộ TT&TT đề xuất: (i) bãi bỏ mức vốn điều lệ tối thiểu hợp pháp; Và (ii) thay đổi cam kết vốn đầu tư thông qua cam kết triển khai mạng lưới và dịch vụ.

VI. Cải thiện khuôn khổ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện có

Bộ TT&TT đặt ưu tiên cao vào việc bảo vệ thông tin người tiêu dùng trong hệ sinh thái viễn thông. Để giảm thiểu rủi ro về dữ liệu / thông tin cá nhân mà người tiêu dùng phải đối mặt do cuộc chạy đua kỹ thuật số trên các dịch vụ số viễn thông mới gần đây, Bộ TT&TT đề xuất đặt trách nhiệm nhiều hơn cho các nhà cung cấp dịch vụ trong việc bảo vệ dữ liệu / thông tin của người dùng. Trong số những thứ khác, thông tin cá nhân của người dùng, chẳng hạn như thời gian truy cập Internet và địa chỉ Internet (tức là URL của các trang web được truy cập), cần được bảo vệ rộng rãi.

MIC cũng đề xuất bao gồm quy trình giải quyết khiếu nại đối với các dịch vụ được cung cấp trong môi trường kỹ thuật số.

*****

Chúng tôi hy vọng ở trên là thông tin. Để biết thêm thông tin và thảo luận về ý nghĩa của sự phát triển này đối với bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.