Ttv24h.vn

Những câu chuyện nóng hổi, ​​những tiêu đề tin tức mới nhất về thời sự, kinh doanh và giải trí từ Việt Nam.

Thị trường chứng khoán sẽ thông qua nguồn vốn dài hạn của Việt Nam

Hà Nội: Sau 25 năm tăng trưởng, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong việc thu hút vốn hỗ trợ hệ thống ngân hàng thương mại.

Vì vậy, mục tiêu là biến thị trường thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn chính cho nền kinh tế.

Tại hội thảo “Thị trường chứng khoán: Công bố nguồn lực cho doanh nghiệp, cách đầu tư sinh lời và tài sản” do Báo Đầu tư (Báo Đầu tư) phát động vào tuần trước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết Bộ đang làm việc với các bộ ngành. Báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán của cả nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Yếu tố cơ bản để xây dựng chiến lược là căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, định hướng, nghị quyết của Đảng và chủ trương, chính sách của Đảng. C cho biết mục tiêu chung là hình thành và phát triển thị trường chứng khoán như một kênh dẫn vốn trung và dài hạn chủ chốt cho nền kinh tế. 25 năm tăng trưởng cho thấy thị trường chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hệ thống ngân hàng thương mại và thu hút vốn.

Trước đây, trước khi thị trường chứng khoán ra đời, các kênh dẫn vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn là trách nhiệm của các ngân hàng. Bây giờ thị trường chứng khoán có một tỷ lệ rất lớn trong kênh vốn.

READ  Genomer sẽ sản xuất 50 triệu dấu vân tay cá rô phi tại Việt Nam

Góc độ tăng trưởng thị trường cần đề cập đến sự tăng trưởng đồng bộ và tổng hợp của thị trường tài chính, liên quan đến đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế, hội nhập với thị trường và nền kinh tế toàn cầu.

Ngoài ra, nó cần được phát triển dựa trên các yêu cầu về công nghệ và chuyển đổi kỹ thuật số.

“Thị trường chứng khoán phải hội nhập với thị trường chứng khoán khu vực, hội nhập với thị trường chứng khoán quốc tế, sử dụng các thông lệ và chuẩn mực quốc tế phù hợp để cải thiện thị trường chứng khoán Việt Nam”, ông C nói thêm. – Vietnam News / ANN