Ttv24h.vn

Những câu chuyện nóng hổi, ​​những tiêu đề tin tức mới nhất về thời sự, kinh doanh và giải trí từ Việt Nam.

Cập nhật pháp lý tháng 11 năm 2021 (Phần 1)

Bản cập nhật pháp luật Việt Nam lần thứ 186 của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về 03 vấn đề pháp lý:

1. Quy định chi tiết về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngày 27 tháng 10 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2021 / NĐ-CP quy định chi tiết các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Nội dung chính như sau:

  • Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp kỳ tính thuế TNDN 2021 đối với doanh nghiệp có doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 (i) không quá 200 tỷ đồng và (ii) nhỏ hơn doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019.
  • Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020 và năm 2021 thì không áp dụng tiêu chí (2) nêu trên.
  • Phương pháp xác định số thuế TNDN được giảm và kê khai giảm thuế do Nghị định này hướng dẫn cụ thể.
 • Miễn thuế cho gia đình, cá nhân kinh doanh:
  • Gia đình, cá nhân kinh doanh được miễn thuế thu nhập phải nộp, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế bảo vệ môi trường phát sinh từ hoạt động thương mại cho các tháng trong quý III và quý IV năm 2021.
  • Việc khấu trừ thuế không áp dụng đối với thu nhập và doanh thu từ việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phần mềm; Các sản phẩm và dịch vụ bao gồm nội dung về giải trí, trò chơi điện tử, phim kỹ thuật số, ảnh kỹ thuật số và nhạc kỹ thuật số; quảng cáo kỹ thuật số.
  • Trường hợp gia đình, cá nhân kinh doanh đã nộp thuế phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong quý III và quý IV năm 2021, cơ quan thuế sẽ khấu trừ số thuế đã nộp đối với các khoản nợ hoặc số phát sinh của các kỳ sau và trả lại số nộp thừa theo quy định. theo luật.
 • Giảm thuế VAT:
  • Từ ngày 01 tháng 11 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này sẽ giảm.
  • Cơ sở, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ nêu trên.
  • Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu được giảm 30% so với tỷ lệ phần trăm tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ nêu trên.
  • Trình tự, thủ tục giảm thuế GTGT được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định này.
 • Miễn lãi chậm thanh toán
  • Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong các năm 2020, 2021 đối với các khoản nợ thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho người nộp thuế thuộc tổng công ty, tổ chức (bao gồm cả công ty con và địa điểm kinh doanh) phát sinh trong kỳ tính thuế năm 2020.
  • Để được miễn tiền chậm nộp, người nộp thuế phải có văn bản đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp, cơ quan thuế quản lý thuế, sử dụng đất, thu tiền thuê đất xem xét. .
  • Nghị định này hướng dẫn cụ thể các thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc miễn lãi chậm nộp.
READ  Những bộ phim như phim hài Tropic Thunder mà người hâm mộ phim hài cần xem

II. Thực hiện “giấy thông hành vắc xin” và các thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia nước ngoài vào phát triển kinh tế

Ngày 29/10/2021, Văn phòng Chính phủ có công văn số 7937 / VPCP-QHQT về việc áp dụng “Giấy thông hành vắc xin” và các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia nước ngoài vào phát triển kinh tế. Nội dung chính như sau:

 • Thông qua chủ trương tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với các đối tượng phù hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép tại Thông báo kết luận cuộc họp thường trực Chính phủ về việc phòng chống bệnh Covid-19 và các trường hợp đến Việt Nam làm quen thị trường. , dự hội nghị, hội thảo, thăm thân nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng thân nhân và có Giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19 hoặc Giấy chứng nhận phục hồi sức khỏe Covid-19.
 • Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tiếp tục làm thủ tục miễn thị thực cụ thể.
 • Sau khi hướng dẫn cụ thể và nhận đầy đủ hồ sơ cho người nước ngoài nhập cảnh của các cơ quan, tổ chức, cơ sở, cá nhân, các cơ quan, địa phương có liên quan phải thẩm định và có trách nhiệm trả lời trong thời hạn 05 ngày làm việc theo quy định hiện hành. .
 • Chấp thuận nguyên tắc nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường xuyên đến và đi từ các quốc gia / vùng lãnh thổ có hệ số an toàn cao và các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp.
READ  Rạp West End ở London tôn vinh thiên tài Stephen Sondheim | Stephen Sondim

Ngày thứ ba. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ du lịch

Chính phủ đã ban hành Nghị định 94/2021 / NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2021 sửa đổi, bổ sung Điều 14 Nghị định số 168/2017 / NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ du lịch. Nghị định này bao gồm nội dung chính như sau:

Để hỗ trợ ngành du lịch, chính phủ đã giảm mức ký quỹ cho các công ty dịch vụ du lịch xuống chỉ còn 20% so với mức nộp hồ sơ trước đây. đặc biệt:

 • Mức ký quỹ đại lý lữ hành nội địa: 20.000.000 đồng;
 • Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:
  • Đối với đại lý lữ hành quốc tế cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50.000.000 đồng;
  • Đối với công ty lữ hành quốc tế đối với khách du lịch nước ngoài: 10.000.000 đồng; Và
  • Đối với đại lý lữ hành quốc tế đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách nước ngoài: 100.000.000 đồng.