Ttv24h.vn

Những câu chuyện nóng hổi, ​​những tiêu đề tin tức mới nhất về thời sự, kinh doanh và giải trí từ Việt Nam.

Các động thái cải cách nhằm hỗ trợ bảo lãnh phát hành mạnh mẽ của VINARE

Các động thái cải cách nhằm hỗ trợ bảo lãnh phát hành mạnh mẽ của VINARE

Trong tương lai, AM Best kỳ vọng các hoạt động xử lý danh mục đầu tư gần đây của VINARE sẽ hỗ trợ hoạt động bảo lãnh phát hành mạnh mẽ trong trung hạn.

Hoạt động bảo lãnh phát hành đã cho thấy sự biến động trong những năm gần đây, chủ yếu là do hoạt động bảo hiểm tổn thất gia tăng trong bảo hiểm tài sản và tăng trưởng trong kinh doanh tai nạn cá nhân được phân phối qua bảo hiểm ngân hàng.

Mặc dù vậy, về tổng thể, hiệu quả hoạt động của VINARE được đánh giá là tốt, với công ty báo cáo tỷ lệ thuê bao trung bình trong 5 năm là 95,1% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 9,1% (2016 – 2020), AM ghi nhận tốt hơn.

Thu nhập từ đầu tư cũng vẫn là động lực quan trọng của lợi nhuận tổng thể, bất chấp những khó khăn gần đây được thúc đẩy bởi lãi suất giảm và một số biến động trên thị trường vốn do hậu quả của đại dịch COVID-19.

AM Best xác nhận xếp hạng sức mạnh tài chính là B ++ (tốt) và xếp hạng tín dụng dài hạn của nhà phát hành là “bbb +” từ VINARE. Triển vọng cho các xếp hạng tín dụng này là ổn định.

Các xếp hạng phản ánh sức mạnh của bảng cân đối kế toán của VINARE, mà AM Best đánh giá là rất mạnh mẽ, bên cạnh hiệu quả hoạt động mạnh mẽ, hồ sơ kinh doanh trung lập và Quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM) phù hợp.

READ  Liên minh Châu Âu mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với đơn vị Google Ads

Sức mạnh của bảng cân đối kế toán

Việc đánh giá sức mạnh của bảng cân đối kế toán của VINARE dựa trên vốn hóa điều chỉnh theo rủi ro, được đo lường bằng Tỷ lệ thích hợp vốn của Best (BCAR), duy trì ở mức cao nhất vào năm 2020. Công ty đã cho thấy tỷ lệ cổ tức cao trong 5 năm qua nhiều năm, mặc dù thu nhập từ giữ lại vẫn mạnh và đủ để hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh. Việc đánh giá sức mạnh của bảng cân đối kế toán của công ty cũng được hỗ trợ bởi mức độ an toàn vốn ổn định, đòn bẩy bảo lãnh phát hành khiêm tốn và các đối tác chất lượng tín dụng tốt.

Các yếu tố cân đối một phần của bảng cân đối kế toán bao gồm sự phụ thuộc của công ty vào hoạt động tái chế và tiếp xúc với các sự kiện thiên tai nghiêm trọng. Ngoài ra, AM Best cho rằng danh mục đầu tư của công ty có mức rủi ro vừa phải. Trong khi phần lớn tài sản đầu tư được nắm giữ bằng tiền mặt, tiền gửi và trái phiếu, danh mục đầu tư của công ty cũng bao gồm vốn cổ phần tư nhân và công khai.

Hồ sơ thương mại

AM Best đánh giá hồ sơ kinh doanh của VINARE là trung lập. Công ty là nhà tái bảo hiểm lớn nhất trong số hai nhà tái bảo hiểm trong nước tại Việt Nam, với tổng phí bảo hiểm bằng văn bản (GPW) 2,5 nghìn tỷ đồng Việt Nam (106 triệu USD) vào năm 2020. Công ty được hưởng lợi từ mối quan hệ lâu dài với một số đại lý trong nước, bao gồm một số Doanh nghiệp bảo hiểm có cổ phần thiểu số trong VINARE, tạo lợi thế cạnh tranh để tiếp cận thị trường. Danh mục bảo lãnh phát hành của công ty thay đổi vừa phải theo loại hình kinh doanh, mặc dù sự đa dạng hóa về địa lý bị hạn chế hơn do phần lớn GPW có nguồn gốc tại địa phương.

READ  Frasers Property Thái Lan tiếp tục cung cấp hiệu suất linh hoạt

AM Best coi khung ERM của công ty là phù hợp với quy mô và mức độ phức tạp của hoạt động. AM Best xem xét khuôn khổ và khả năng quản lý rủi ro của công ty đã được hưởng lợi trong nhiều năm từ sự hỗ trợ kỹ thuật và chuyên môn do Swiss Re, cổ đông lớn thứ hai của VINARE cung cấp. Sự tham gia tích cực với các bên liên quan chủ chốt trong ngành và giám sát rủi ro liên tục đã hỗ trợ công ty triển khai các biện pháp kiểm soát rủi ro kịp thời.