Phiên họp triển khai công tác Cụm thi đua khối kinh tế

Ngày đăng: 09:23 12/10/2018

TTV Online - Ngày 10/10/2018, Trung ương Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam - Trưởng cụm thi đua khối kinh tế theo công văn số 4749/MTTW-BTT của Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam - đã tổ chức phiên họp triển khai công tác thi đua và thống nhất nội dung Biểu bảng chấm điểm bình xét thi đua; kế hoạch thi đua, định hướng cho cụm năm 2019. 

Đại diện 09 đơn vị trong Cụm thi đua tham dự phiên họp.

Đây là phiên họp nhằm cụ thể hóa những nội dung đã được thảo luận và thống nhất tại Hội nghị Ký kết giao ước thi đua các tổ chức thành viên khối kinh tế thuộc Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2018 được tổ chức vào cuối tháng 8.

Thành phần tham dự phiên họp bao gồm 09 đơn vị trong cụm theo công văn số 4749/MTTW-BTT, gồm: Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam: Cụm trưởng – Chủ trì phiên họp; Hội Làm Vườn Việt Nam: Cụm phó; Hội Doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật Việt Nam; Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam; Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam; Hội nghề cá Việt Nam; Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Hiệp Hội làng nghề Việt Nam;Hội sinh vật cảnh Việt Nam.

TS.Lê Ngọc Dũng phát biểu khai mạc phiên họp.

Chủ trì phiên họp, TS. Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam khẳng định, phiên họp hôm nay có ý nghĩa quan trọng để hoạt động thi đua sát với thực tiễn, mang lại động lực mới trong phát triển của 09 đơn vị thuộc Cụm thi đua kinh tế.

Các đại biểu tham dự phiên họp đã được nghe Thư ký cụm thi đua Ông Đinh Văn Trung - Phó Trưởng ban Công tác Hội - Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam báo cáo Dự thảo kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng;  Dự thảo Bảng chấm điểm và bình xét thi đua theo các tiêu chí và Dự thảo, đánh giá các tiêu chí, bảng chấm điểm.

Các đại biểu tham dự đã đưa ra nhiều ý kiến, thảo luận có giá trị thực tiễn cao, phân tích sâu về các chỉ tiêu, nhiệm vụ và hướng hoạt động thi đua của Cụm trong thời gian tới. Hầu hết, các ý kiến đều nhất trí tán thành nội dung bản kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng.

Các đại biểu cũng thống nhất thông qua Dự thảo bảng chấm điểm bình xét thi đua của các tổ chức thành viên khối kinh tế lần thứ I/2018. Trên cơ sở bảng điểm các đơn vị tự chấm và cho điểm, gửi kết quả về Cụm trưởng trước ngày 28/12/2018 để tổng hợp báo cáo Ủy ban TWMTTQ Việt Nam.

Về các công việc trong thời gian tới, trước mắt, 09 đơn vị trong Cụm thi đua sẽ chung tay cùng đơn vị thành viên thuộc Ủy ban TWMTTQ Việt Nam hưởng ứng chương trình “Vì người nghèo” được tổ chức vào 20h00 ngày 17/10/2018 tại Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội.

Về kế hoạch năm 2019, các đại biểu trong phiên họp thống nhất cao việc tổ chức Hội diễn văn nghệ giao lưu của Khối Kinh tế được tổ chức ngày 27/12/2018 để chào mừng năm mới 2019.

Kết thúc phiên họp, 100% ý kiến thông qua các nội dung đã trình bày, tiếp thu ý kiến thảo luận của các đơn vị. Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam với trách nhiệm là Cụm trưởng sẽ căn cứ Nghị quyết, xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Với tinh thần đồng lòng,  quyết tâm cao nhất, các đơn vị thành viên Cụm Kinh tế cam kết sẽ tham gia, chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt các nội dung thi đua trên, góp phần thực hiện xuất sắc các nội dung thi đua về chính trị, kinh tế, xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2018.10.12

Phạm Nhung

Thông báo