Nhà ở giá rẻ, đất nền lên ngôi?
Nhà ở giá rẻ, đất nền lên ngôi?
Nhiều chuyên gia bất động sản (BĐS) và cơ quan quản lý nhận định, năm 2019, nhà ở giá rẻ là giải pháp hiệu quả để giải quyết nhu cầu nhà ở của đại...

Thông báo